Reportáž z Polního dne 2019 – očima OK2ZB


Rozvaha odjet 70. Polní den z vodojemu Krmelín (JN99CR) byla přijata cca měsíc před samotným závodem. Jedná se o příjemné prostředí malého pahorku na jižním okraji Ostravy, kde je  již léta vytvořeno zázemí.  Dokonce jsme byli osloveni kamarády ze sousední kolektivky  OK2KPT,  se zájmem odjet polňák společně.  Přání je však jedna věc a realita druhá. Od kamarádů nakonec přišel a pomohl jen Libor, OK2VUE.
K domečku (rozuměj technologický kontejner) jsme se začali sjíždět již ve čtvrtek podvečer, kdy spolu s mojí maličkostí dorazil od Olomouce Svatík, OK2IW. Pozdravili jsme se srdečně a začali s přípravami. I když jsme v patě dominantního ostravského vodovodu, užitkovou a pitnou vodu si musíme navozit sami.
V pátek ráno dorazili další účastníci a hnedka jsme se dali do stavby pracovišť 1296, 2320 MHz. V sobotu ráno dorazili OK2TSV a OK2TSG a zprovoznili pracoviště 144 MHz. Jako poslední bylo zprovozněno pásmo 432 MHz, ke kterému nebylo nutno stavět antény (trvale postaveny pro potřeby Provozních aktivů). 
Současně s anténami byla zřízena osvěžovna, v podobě šestimetrového cattering přístřešku. Po delší době jsme si vytvořili kuchyňské zázemí s teplými pokrmy po celý závod a čepované pivko (ještě jednou díky Petře, 2NB za sponzoring).
Samotný závod pak probíhal za nezvykle teplého počasí, v sobotu s poryvy nárazového větru. Na všech čtyřech pásmech bylo pracováno až do konce závodu, ve kterém jsme neměli ambice vyhrát, ale důstojně se zúčastnit.

Závodu se zúčastnili: OK2NB, OK2MJF, OK2VUE, OK2TSV, OK2TSG, OK2IW se ženou a OK2ZB. Navštívit nás v sobotu přijel CB Vilém, na elektrokole.
Hodinu před samotným koncem závodu spadlo shora deset kapek, které stačily uschnout při dopadu.
Spokojení jsme se rozjeli do svých domovů za necelé tři hodiny balení.

Deklarované výsledky:
2m: 175 QSO, 45777 b.  ODX LZ2T, 835 km
70cm: 56 QSO, 9692 b. ODX YT5W, 614 km
23cm: 16 QSO, 2632 b. ODX OK2A, 394 km
13cm: 5 QSO, 513 b. ODX OK1MAC, 253 km

Děkujeme všem za proběhlá spojení. Naslyšenou ve VHF contestu.
Za tým OK6M, Zdeněk, OK2ZB

Comments